Návštěvní řád hradu HasištejnČlánek 1, Návštěvní doba

 1. 1.dubna do 31.května - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.

  1.června do 30.září denně od 10.00 - 18.00hodin.

  1.října do 31.října - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.

 2. V ostatních hodinách a měsících je objekt přístupný po dohodě s majitelem hradu.


Článek 2, Vstupné

 1. děti do 6-ti let zdarma od 6-ti do 26-ti let (včetně studentů) + senioři nad 65let + ZTP 30,-Kč dospělí 50,-Kč.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit.
 3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.


Článek 3, Prohlídka kulturní památky

 1. Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě s majitelem objektu.
 2. Děti ve věku do 10ti let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby.


Článek 4, Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyn pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilství a osobám pod vlivem návykových látek je do objektu vstup zakázán.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt a jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
  • kouřit v prostorách celého objektu, pokud nejsou zřízeny vyhražené prostory a manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
  • trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
  • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
  • jinak narušovat klid a pořádek
 4. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu podle obecně závazných předpisů.


Článek 5, Závěrečná ustanovení

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu do Návštěvní knihy, která jim bude na požádání předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na majitele hradu, který spravuje objekt – obec Místo.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2009


majitel hradu Hasištejn:
obec Místo
tel.474658197
obecmisto@seznam.cz

© Copyright 2010 all rights reserved | vytvořil Saturnia.cz